Foto på tre brandmän som ler och tittar in i kameran

Brandman i beredskap

Omkring 300 av våra anställda är räddningstjänstpersonal i beredskap, förkortat RiB. De har en annan huvudarbetsgivare och har i regel beredskap var tredje eller fjärde vecka. Arbetet som brandman i beredskap innebär i huvudsak räddningsarbete i samband med olyckor. Det kan handla om många typer av insatser, så som att rädda liv och egendom, släcka bränder eller ingripa vid trafikolyckor.

Ett lagarbete

Att vara brandman i beredskap är spännande, meningsfullt och varierande. Du kommer i kontakt med människor i olika situationer, arbetar tillsammans med dina kollegor och får röra på dig. Du behöver vara bra på att handskas med människor och tycka om att samarbeta. Arbetet ställer även fysiska krav på dig så det är viktigt att du har bra kondition och tränar regelbundet.

På rätt plats i rätt tid

Brandmän i beredskap har brandmannayrket vid sidan av sina ordinarie arbeten. Det är viktigt att du bor och helst även arbetar nära brandstationen så att du uppfyller kravet på inställelse vid larm som är 5-7 minuter, beroende på brandstation. Hur beredskapen är upplagd ser olika ut, men i regel har du beredskap var tredje eller fjärde vecka. Givetvis kan det variera och för en del passar det att ha beredskap både dagar, kvällar och helger, medan andra mestadels har beredskap på kvällstid och helger.

Att vara brandman i beredskap ställer också krav på övning. Övningar genomförs i regel på vardagskvällar, med undantag för någon eller några övningsdagar per år. Personalen vid våra kårer träffas också regelbundet för att kontrollera och vårda fordon, lokaler och utrustning. Du får betalt för den tid du deltar i utryckningar, övningar och utbildningar och du får ersättning när du har beredskap.

Passar du för jobbet?

Personlig lämplighet avgörs genom ett antal tester, intervju och läkarundersökning. Alla nyanställda får genomgå introduktions- och rökdykarutbildning så du behöver inte ha någon tidigare utbildning eller erfarenhet av räddningsarbete.

Din huvudarbetsgivare måste godkänna att du lämnar din arbetsplats för larm och övningar samt ger dig ledighet för den utbildning som krävs.

B- och C-körkort krävs. Om du inte har C-körkort kan du få ett utbildningsbidrag från oss på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Vi tycker att mångfald och olikheter gynnar samarbete och utveckling. Vi eftersträvar större jämlikhet och ser gärna att kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund väljer att arbeta hos oss.

Rekrytering

Vi söker kontinuerligt personal och genomför vår grundutbildning till brandman i beredskap två gånger om året. Från den dag du söker anställning hos oss till första utbildning startar kan du praktisera som brandman.

Praktik

Vi erbjuder praktik på alla våra RiB-kårer. Genom att följa kåren i ditt område får du en förståelse för vad yrket innebär.

Under praktiktiden får du delta i övningar, materielvård och andra arbetsuppgifter som förekommer på brandstationen. Som praktikant medverkar du inte aktivt vid insatser, men beroende på larmtyp och om befälet finner det lämpligt, får du åka med på larm. 

Under praktiktiden får du timersättning för de aktiviteter du deltar i.

För att få praktik och anställning hos oss krävs att du klarar ett rullbandstest som görs på ett löpband iklädd full utrustning, en vikt på strax över 20 kg. Testet görs i 8 graders motlut i 4,5 km/h under sex minuter.

Förutsättningen för praktik är att det finns ett behov av nyanställning under den närmaste perioden och att du har din bostad och gärna också ditt ordinarie arbete på någon av de 17 orter där vi har RiB-kårer.

Karta på var SÄRFs RiB-stationer finns

Läs mer om vår rekryteringsprocess
Läs mer om våra anställningstester

Ansökningsblankett

Kontaktperson

Per Johansson
070-562 73 40
per.johansson@serf.se

Du kan också vända dig till stationsansvariga vid respektive kår.