Företag

Vi arbetar aktivt för att minska risken för bränder och olyckor i våra sex medlemskommuner. Vårt förebyggande arbete ser ut på många olika sätt och innefattar bland annat tillsyn och tillstånd, samhällsplanering och rådgivning.

Vi har samlat råd och anvisningar till dig som är företagare eller företrädare för en organisation eller myndighet under rubrikerna i vänsterspalten.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Skydd och samhälle.

Avdelningstelefon

Öppen vardagar kl. 09.30-16.00
033-17 29 22

Avdelningschef

Christian Hallberg
033-17 29 31
christian.hallberg@serf.se

Tillsyn enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor

Brandingenjör Peder Liljeroth
033-17 29 13
peder.liljeroth@serf.se

Tillsyn och tillstånd enligt LBE, lagen om brandfarliga och explosiva varor

Brandingenjör Johannes Corbee
033-17 29 21
johannes.corbee@serf.se

Remisser serveringstillstånd

Brandingenjör Henrik Andersson
033-17 29 30 
henrik.andersson@serf.se

Bygglov och bygganmälan

Brandingenjör Fredrik Lovén
033-17 29 70
fredrik.loven@serf.se

Sotningsfrågor

Brandingenjör Peder Liljeroth
033-17 29 13
peder.liljeroth@serf.se

Översikts- och detaljplaner

Brandingenjör Joakim Mattsson
033-17 29 10
joakim.mattsson@serf.se

Olycksutredning

Brandingenjör Pontus Studahl
pontus.studahl@serf.se

Krisberedskap

Brandingenjör Johannes Corbee
033-17 29 21
johannes.corbee@serf.se