Företag

Vi arbetar aktivt för att minska risken för bränder och olyckor i våra sex medlemskommuner. Vårt förebyggande arbete ser ut på många olika sätt och innefattar bland annat tillsyn och tillstånd, samhällsplanering och rådgivning.

Vi har samlat råd och anvisningar till dig som är företagare eller företrädare för en organisation eller myndighet under rubrikerna i vänsterspalten.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Avdelningen för Skydd och samhälle.

Avdelningstelefon

Öppen måndagar kl. 13.00-16.00
Övriga vardagar kl. 9.00-12.00
033-17 29 22

Avdelningschef

Christian Hallberg
033-17 29 31
christian.hallberg@serf.se

Tillstånd och tillsyn enligt LBE, lagen om brandfarliga och explosiva varor

Johannes Corbee, brandingenjör
johannes.corbee@serf.se

Tillsyn enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor

Fredrik Lovén
fredrik.loven@serf.se 

Sotningsfrågor

Peder Liljeroth, brandingenjör
peder.liljeroth@serf.se

Rådgivining och övriga remisser 

Henrik Andersson, brandingenjör
henrik.andersson@serf.se

Bygglov och bygganmälan

Magnus Nyhage, brandingenjör
magnus.nyhage@serf.se 

Detaljplan

Joakim Mattsson, brandingenjör
joakim.mattsson@serf.se

Olycksutredning

Pontus Studahl, brandingenjör
pontus.studahl@serf.se