Anställningstester

För att bli anställd som heltidsbrandman krävs förutom slutförd SMO-utbildning också godkända resultat på våra anställningstester. Utifrån resultat på samtliga tester görs en helhetsbedömning.

Fysiska tester

Angivna nivåer är riktvärden

  • Stående längdhopp, 2 meter
  • Löpning 3000 meter på 13,15 minuter
  • Handmax, belastning 420 N
  • Lyft till hakan med 15 kg x 40 repetitioner
  • Bänkpress med 30 kg x 35 repetitioner
  • Rodd 500 meter på 1,45 minuter

Rullbandstest (intyg lämnas med ansökan 250 W (5,6 km/tim i 8 graders lutning)) i 6 minuter.

Vattentester

Simning 500 m, livräddning 25 m, ryggsim 50 m, undervattensimning 25 m, hopp/dyk från 3 m och ta upp docka från bassängbotten. Test av vattenvana. 

Teknikprov

Test av verktygskännedom samt att praktiskt kunna använda vardagliga handverktyg.

Höjdprov

Gång i utskjutsstege till ca 10 meter.

Anställningsintervju

Samtal kring dig, din bakgrund och dina förutsättningar som brandman. Information om SÄRF och arbetet som brandman hos oss.

Uttagning

I uttagningen gör vi en sammantagen bedömning av den sökandes bakgrund, samtliga testresultat och bedömer personens förmåga i sin helhet. Angivna nivåer är riktvärden. 

Läkarundersökning

Personer som erbjuds anställning hos oss får genomgå en läkarundersökning. Individerna ska bedömas som fullt frisk för tjänst som brandman. Undersökningen inkluderar provtagning alkohol/droger.
Synkrav enligt körkortsbehörighet C.