Elsäkerhet

Våra hem är idag fyllda av elektrisk utrustning. Se till att installationer och produkter är CE-märkta. Det betyder att de är godkända enligt de säkerhetskrav som ställs inom Europa.

Om det brinner i elektronik

 • Undvik att andas röken som är mycket giftig!
 • Dra ur kontakten ur vägguttaget eller slå av huvudströmbrytaren innan du försöker släcka med vatten eller brandfilt. En pulversläckare går att använda även om kontakten sitter i.
 • Ett brinnande batteri kan återantändas efter att du släckt. Lägg om möjligt batteriet i ett vattenbad så att det kan kylas under låg tid.

Trasig elektronik

Se kontinuerligt över dina elinstallationer. Se till att elkablar inte ligger i kläm. En sladd eller ledning som nöts så att isoleringen skadas kan leda till elstöt eller elbrand. Det samma gäller för en trasig stickkontakt, ett trasigt eluttag eller strömbrytare.

Om lysrör börjar blinka eller glöda, se till att byta såväl lysrör som glimtändare så snart som möjligt. Annars är risken att glimtändaren blir överbelastad och antänder. Det finns säkerhetsglimtändare att köpa som minskar risken för överbelastning.

Ladda batterier

Produkter med uppladdningsbara batterier innebär alltid en brandrisk. Tyvärr finns det idag många USB-laddare som inte når upp till elsäkerhetskraven. Se till att laddaren är CE-märkt, tydligt uppmärkt med tillverkarens namn och kommer med instruktioner på svenska.

Ladda endast när du är hemma och vaken. Se till att det som laddas ligger på en hård yta och att luft kan cirkulera för att motverka överhettning.

Litium-jonbatterier

Litium-jonbatterier finns i såväl mobiltelefoner som elcyklar, hoverboards, elsparkcyklar och drönare. När ett sådant batteri brinner finns risk att vätefluorid avges, en gas som är giftig redan vid mycket låga koncentrationer. Ett litet litium-jonbatteri brinner även det med hög temperatur vilket gör att det redan kan ha orsakat stor skada när brandvarnaren upptäckt faran.

Överbelastade vitvaror

Rengör filtret på torktumlaren regelbundet. Ludd i torktumlarens filter kan orsaka brand då det täpper till för luftcirkulation eller isolerar värmeelementet som kan bli överhettat.

Var alltid hemma och vaken när torktumlaren, tvättmaskinen eller diskmaskinen är igång. Då ökar chansen att upptäcka bränder eller läckage i tid.

Rengör bakom kyl och frys när du exempelvis frostar av. Samlas det damm på kompressorn och kylslingan bakom hindrar det luftcirkulationen vilket kan leda till överhettning och att eventuellt damm antänds. Även isoleringsmaterial kan antändas.

Luftavfuktare

Att en luftavfuktare fattar eld kan bero på bristfällig skötsel, underdimensionerade kondensatorer, att filter inte rengjorts eller åldern på avfuktaren. Bruksanvisningen ska beskriva hur ofta filtret bör bytas.

Se till att rengöra avfuktarens filter ofta, särskilt inför semestern.

Följ att de instruktioner som följer med avfuktaren och använd den inte i större utrymmen än vad den är avsedd för.

Satsa på jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare känner av om strömmen får fel väg, till exempel via en människa till jord. Den bryter då strömmen på bråkdelen av en sekund.

Vid nyinstallationer är det numera lag på att jordfelsbrytaren ska skydda uttag i bad- och duschrum samt utomhus. Har du en gammal elinstallation, små barn eller om du arbetar mycket med elverktyg utomhus, kan det vara bra att installera en jordfelsbrytare som extra skydd. Diskutera frågan om installation med en elinstallatör. 

Säkra råd vid laddning

 • Underhåll din elektronik och byt ut sådant som är skadat. Ladda inte ett skadat batteri eller med en laddare som är skadad.
 • Ladda på en hård yta med luft som kan cirkulera för att undvika överhettning.
 • Ladda endast när du är hemma och vaken.
 • Kontrollera att all elektronik är CE-märkt.
 • Dra ur kontakten när du använt produkten/laddaren
 • Blir produkten eller batteriet varmt eller luktar bränt i något läge – kontakta inköpsstället
 • Lämna uttjänta eller skadade batterier till en återvinningsstation
 • Ha alltid minst en fungerande brandvarnare per våningsplan hemma liksom 6 kg pulversläckare och brandfilt.