Foto på ett äldre par som håller om varandra på en parkbänk

Äldresäkerhet

Risken att drabbas av brand ökar med åldern. Att hinna upptäcka branden i tid och agera snabbt är bidragande orsaker. Vi hjälper dig att identifiera de risker som finns och hur du kan motverka eventuella olyckor.

Brandskydd i hemmet

Vi rekommenderar fungerande brandvarnare och släckutrustning i form av brandfilt och sex kilos pulversläckare i alla hem. 

Fungerande brandvarnare ger en tidig varning vid brand. Ha minst en brandvarnare per våningsplan, gärna fler. Be anhöriga eller hemtjänstpersonal om hjälp att testa dem regelbundet så att du vet att de fungerar.

Läs mer om brandskydd i hemmet

Har du svårt att se, höra eller på annat sätt uppfatta exempelvis ett brandlarm? Det finns hjälpmedel att få. Kontakta din kommun för mer information och stöd. 

Rökning

Rökning orsakar flest dödsbränder. Som rökare är det viktigt att ha säkra rutiner. Rök inte i närheten av lättantändlig inredning som soffor och fåtöljer. Rök aldrig i sängen. Blöt askan innan du slänger den i soporna. Ett brandförkläde kan vara en god idé för att förhindra brand i kläder.

Mobil sprinkler

Om det finns en uppenbar brandrisk, som vid sängrökning eller efter flertalet brandtillbud, kan en mobil sprinkler vara ett alternativ. En mobil sprinkler släcker eller begränsar branden med hjälp av vattendimma. Den kräver fast elanslutning och måste därför installeras av en behörig elektriker. Installera den mobila sprinklern där brandrisken är som störst i bostaden.

Brandsäkra överdrag

Brand i kläder, sängkläder eller möbler kan motverkas med flamskyddade madrasser, madrassöverdrag, kuddar, täcken, sängkläder och filtar.
Läs mer om brandskydd i hemmet

Spisvakt och timer

Den vanligaste orsaken till brand i hemmet är glömda kastruller på spisen.

En timer eller spisvakt kan vara en lösning om glömskan slår till. En timer bryter strömmen till spisen efter utsatt tid. En spisvakt bevakar spisen och bryter strömmen vid risk för brand, på grund av hetta eller rök. Vissa spisvakter har också automatiska släcksystem.
Läs mer om säkerhet i köksmiljö

Elektronik

Täck inte över glödlampor som kan bli varma. Använd alltid avsedd watt till rätt ljuskälla. Använd inte elektriska värmefiltar, madrassvärmare eller liknande när du ska sova och följ tillverkarens instruktioner. Ladda aldrig elektronisk utrustning i säng, fåtölj eller soffa.

Använd gärna timer eller dra ut elkontakten när du är klar med hushållsapparater.
Läs mer om elsäkerhet

Fallolyckor

Vem som helst kan ramla omkull, men risken ökar med stigande ålder. Majoriteten av fallolyckorna inträffar i hemmet. Genom att vara förutseende kan många fallolyckor undvikas, bland annat genom att fästa lösa sladdar, använda halkskydd under mattor och ha god belysning. 

Läs mer om fallolyckor.