Anläggningsskötare

I avtal om automatiska brandlarm framgår att det måste finnas minst två anläggningsskötare som är väl förtrogna med anläggningen och kontaktuppgifter till dessa måste vara korrekta.

Om annan anläggningsskötare utses måste detta meddelas oss på räddningstjänsten. Kontaktuppgifter i form av namn och telefonnummer måste anges.
 
Vi behöver även e-postadress till personen eller personerna som ansvarar för uppföljningen av onödiga larm. Automatlarmsuppföljning sker kontinuerligt och det ska därför finnas någon som läser e-post och vidtar åtgärder även vid sjukdom, semester eller liknande.
 
Om lås eller nycklar byts är det också viktigt att ni tar kontakt med oss på SÄRF. 
 
033-17 29 00
automatlarm@serf.se