Anmälan e-post

När räddningstjänsten larmats till ett automatiskt brandlarm finns det möjlighet att få ett e-postmeddelande med grundläggande uppgifter om händelsen. Detta skickas normalt direkt efter att larmhanteringen avslutats. Fyll i formuläret nedan vid anmälan eller förändring av tidigare uppgifter.

Ändring av mailadress

För att anmäla ändringar avseende mail vid automatlarm, vänligen fyll i formuläret nedan.

Grundläggande uppgifter

Anmälan ny adress

Borttagande av tidigare adress

Uppgiftslämnare