Navet Science Center

Vi på SÄRF samarbetar med Navet Science Center i Borås. Elever i årskurs 5-6 får, under ledning av Navets pedagoger, utreda en anlagd brand på en fritidsgård.

TV:n hänger på väggen, colaburkarna står på bordet och det står leksaker och spel i bokhyllan – precis så som det kan se ut på en fritidsgård. Men på den här har det brunnit! Vem har tänt på och vad är brandorsaken? Det är frågor som eleverna möts av när de samlas på Navet för att jobba med temat ”Fritidsgården brinner”.

Konceptet har funnits i närmare tio år, men inför hösten 2016 har den container som utgör fritidsgården möblerats om och eldats i på nytt.

- Det är en speciell upplevelse att gå in i containern. Eleverna får se hur det ser ut, känna hur det luktar och sedan ta med sig sina intryck in i labbet, säger Nina Svensson, pedagog på Navet.

I labbet väntar olika laborationer för att utreda bevismaterial. Eleverna får bland annat titta närmare på aska från brandplatsen, leta fingeravtryck och undersöka de misstänkta ungdomarnas kläder. Efter en stunds detektivarbete, indelade i grupper, har klassen en gemensam genomgång av vad respektive grupp kommit fram till.

Efter besöket får klasserna med sig manus till ett rollspel som äger rum hemma i klassrummet. Eleverna tilldelas roller och spelar sedan upp en rättegång med åtalade, vittnen, målsägare, advokater och domare. Detta för att själva ta reda på vad som händer vid en rättegång samt vad de tycker de åtalade ska få för straff. Är man ansvarig för sina handlingar om man inte är straffmyndig?

- Det är viktigt att barn i de här åldrarna får kunskap om hur de ska agera om det börjar brinna och blir medvetna om konsekvenserna av en anlagd brand. Vi ser väldigt positivt på vårt samarbete med Navet, säger Fredrik Skattberg, utbildningssamordnare på SÄRF.

”Fritidsgården brinner” integrerar natur- och samhällsvetenskapliga ämnen och är tillgängligt för elever från alla kommuner i Sjuhärad. Vanligast är att klasser åker till Navet, men det går även att boka in ett besök på skolan. Då hänger containern och labbrockarna helt enkelt med. Mer information finns på www.navet.com.