Taxor

Taxor för automatiska brandlarm till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2020

Anslutningsavgift: 4 920 kr

Årsavgift; grundavgift inkl. en larmingång
Avtal via SOS: 6 940 kr
Avtal via SÄRF: 5 847 kr

Årsavgift per ytterligare larmingång: 1 335 kr

Automatiska brandlarm som orsakats av slarv, felaktigt handhavande, bristande underhåll mm: 6 029 kr