Taxor

Taxor för automatiska brandlarm till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2024

Anslutningsavgift: 5 789 kr

Årsavgift; grundavgift inkl. en larmingång
Avtal via SOS: 8 410 kr
Avtal via SÄRF: 7 090 kr

Årsavgift per ytterligare larmingång: 1 620 kr

Administrationsavgift vid ägarbyte och namnbyte 1 760kr

Automatiska brandlarm som orsakats av slarv, felaktigt handhavande, bristande underhåll mm: 7 310 kr