Taxor

Taxor för automatiska brandlarm till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2021

Anslutningsavgift: 5 068 kr

Årsavgift; grundavgift inkl. en larmingång
Avtal via SOS: 7 148 kr
Avtal via SÄRF: 6 022 kr

Årsavgift per ytterligare larmingång: 1 375 kr

Administrationsavgift vid ägarbyte och namnbyte 1 495kr

Automatiska brandlarm som orsakats av slarv, felaktigt handhavande, bristande underhåll mm: 6 210 kr