Personal i Länghem

Länghem räddningsvärn

Ett av våra sex räddningsvärn finns i Länghem. Värnet rycker ut ett tjugotal gånger varje år och deras geografiska läge gör att de arbetar ihop med en rad andra kårer.

2017-09-01
Räddningsvärnet i Länghem har anor från 1939. På en av vagnhallens kortsidor finns utrustning från svunna tider samlad. Mycket har hänt under årtiondena och snart väntar en, för Länghem, ny släckbil. – ”Just nu har vi förbundets äldsta bil, men i och med höstens rockad får vi en modernare. Det är alltid roligt med något nytt”, säger Leif Enoksson.

Vagnhall

Leif är värnets platschef och har varit en del av räddningstjänsten sedan 1987. De första åren som brandman i beredskap, men merparten som räddningsvärnspersonal. Detta då Länghem, i samband med bildandet av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund i mitten av 1990-talet, gick från så kallad deltidskår till värn.

- Att SÄRF kom till innebar en uppgradering, både materielmässigt och kunskapsmässigt. Vi fick, och får, bra utbildningar och har bra utrustning.

Räddningsvärnspersonal har ingen beredskap. När larmet går kommer de till brandstationen om de har möjlighet. Delar av värnet har både bostad och arbetsplats på orten. Dagtid är man allt som oftast fyra personer som kommer vid eventuella larm, men kvällar och helger fylls släckbilens fem platser nästintill alltid. Dock finns det tillfällen då personal åkt själva på larm.

Personal i Länghem

- Jag har åkt ut själv till en trafikolycka en gång. Något kan man alltid göra tänkte jag. Jag kom fram samtidigt som Limmared och vi kunde börja jobba tillsammans, berättar Lasse Paulsson.

Värnet möter alltid minst en av de närliggande kårerna på larm. Ortens geografiska läge gör att de kan komma att arbeta både med Limmared, Tranemo, Vegby och Svenljunga. Och givetvis fler om det är en stor insats.

Med jämna mellanrum hålls gemensamma övningar, då främst med Limmared. – ”Det är viktigt att träffas och få ett ansikte på varandra”, menar Daniel Jarlenäs.

Just den här kvällen står materialkännedom på schemat. Personalen beger sig till Gärdessjön där all släckbilens utrustning och en motorspruta gås igenom och testas. – ”En typiskt övningen så här efter semestern”, säger Leif.

Utrustning

Under hösten väntar bland annat sjukvårdsövning och genomgång av säker hantering av brandutsatta gasflaskor. Redan nu ser man fram emot nästa övning på SÄRF:s övnings- och utbildningsanläggning Guttasjön.

- Vi är där en dag varje vår. Det finns riktigt bra möjligheter att öva och nu senast fick vi agera vid bland annat trafikolycka och brand i byggnad, berättar Leif.

Antalet larm är omkring 15-20 om året. Att någon olyckstyp är mer förekommande än någon annan kan inte räddningsvärnspersonalen se. – ”Det är väldigt blandat med automatlarm, trafik, brand och sjukdomsfall. Förr var det betydligt fler gräsbränder, men folk har blivit mer försiktiga”, konstaterar Leif.

Eftersläckning vid skogsbränder var också mer vanligt förr, men så sent som i juni deltog delar av värnet när SÄRF skickade resurser till skogsbranden i Bredaryd, Jönköpings län.

Två av SÄRF:s sex räddningsvärn åker på så kallade IVPA-larm där förkortningen står för I väntan på ambulans. Länghem är ett av dem och sedan 2011 larmats de ut för att vinna viktiga minuter vid exempelvis hjärtstopp.

- Det är en god sak för bygden och har inneburit att vi blivit mer delaktiga och synliga i samhället. Utbildning och erfarenhet har gjort oss duktiga på sjukvård, något vi har med oss vid exempelvis trafikolyckor, berättar Daniel.

Han och kollegorna kommer speciellt ihåg den gången då de lyckades rädda en person som drabbats av hjärtstopp. – ”Vi var på stationen och skulle precis åka ut till ett evenemang när larmet kom. Vi var snabbt iväg och kunde påbörja HLR. Det var en riktigt skön känsla när vi fick igång personen”.

Kring Länghem finns många vattendrag och under sommarmånaderna sker en befolkningsökning i och med de stugområden som finns. Dessa faktum till trots är antalet larm inte fler under den delen av året och drunkningsolyckor har man under lång tid varit förskonad ifrån.

Släckbil och utrustning

Övriga olyckstyper varierar som sagt, men för ett par år sedan inträffade flera bussolyckor i Länghem. Alla inom loppet av ett par månader. För delar av personalen följde en tuff tid, men man upplever att stödet från SÄRF varit bra.

- I ett mindre samhälle är det stor risk att man känner någon som drabbas. Vi har stor nytta av vår person- och lokalkännedom, men det är klart det kan innebära svåra situationer, säger Daniel.

Viljan att hjälpa till och kamratskapen menar gruppen är viktiga faktorer. – ”Man vill göra nytta och så blir det lite av ett intresse, man får en adrenalinkick när larmet går”, säger Lasse.

- Jag vill hjälpa till och göra en insats, det är viktigt att räddningstjänsten finns i Länghem, fyller Tobias Glansberg i.

Tobias beskriver också den breda kunskap som värnet besitter. – ”Vi har en väldig bredd och kan utnyttja vår kompetens på olika sätt. Jag som kan köra tunga fordon har till exempel flyttat höbalar med en hjullastare vid larm för att hindra brandspridning”.

Brandbil i Länghem

Elektriker, tankbilsförare och fabriksarbetare är exempel på yrkesgrupper som finns representerade. Platschef Leif arbetar som fastighetsskötare. Brandstationen, som SÄRF hyr av kommunen, är en av de fastigheter som han utför underhåll på. Stationen som är från 1979 innehåller, förutom vagnhall, lektionssal med pentry samt omklädningsrum och duschutrymme. Senaste förändringen var omklädningsrummet som värnet själva byggde för drygt tio år sedan.

– Det kunde vara riktigt kallt att byta om på vintern så det blev ett lyft, sammanfattar Leif.

Han berättar också att det skulle finns möjlighet att, med mindre korrigeringar, iordningställa ett omklädningsrum för kvinnor. Fram tills idag har endast män ingått i värnet men de ser gärna kvinnliga kollegor i framtiden. Inom kort kommer värnet att bestå av nio personer, men den önskvärda numerären är tio.

- Jag tror inte det kommer vara några större svårigheter att fylla platsen. Det brukar lösa sig och självklart är båda tjejer och killar välkomna.