FRG - Frivillig resursgrupp

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov.

Inom vårt område finns Frivillig Resursgrupp i Borås stad, Marks kommun och Ulricehamns kommun.

Resursen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. FRG:s uppgift är att stötta kommunen och Räddningstjänsten när de egna resurserna inte räcker till.

Exempelvis vid:

  • Extrema väderförhållanden
  • Långvarigt elbortfall
  • Stort akut informationsbehov hos allmänheten
  • Olyckor med långvariga konsekvenser

Läs mer om FRG:s arbete