Foto på en tuta för utomhussignal vid VMA och andra larm

Test av signalen för VMA

Idag, måndag 4 mars kl. 15.00, testas signalen VMA, Viktigt meddelande till allmänheten.

När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet Viktigt meddelande. Det kan till exempel vara vid utsläpp av giftig gas eller förgiftat vatten. 

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

  • via radio och tv
  • från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
  • som notis i Sveriges Radios app SR Play.

I vissa fall kan du bli varnad genom: 

  • talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
  • sms till din mobil om den används i det drabbade området.

Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Om du har frågor eller vill veta mer kan du ringa 113 13, SOS Alarms informationsnummer.

Utomhusvarning med tyfoner (Hesa Fredrik)

Vanligtvis förmedlas VMA via radio och tv. Utomhusvarningssystemet, även kallat Hesa Fredrik, kan dock användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

VMA testas varje kvartal

Signalen för viktigt meddelande testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Signalen består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter.

VMA utomhussignal

På krisinformation.se kan du ta del av hur de olika utomhuslarmen vid kris, krigsfara och krig låter och vad du ska göra om du hör dem.

Vänligen acceptera användandet av cookies för att se videon

Ändra inställningar

När man hör signalen ska man 

  • Gå inomhus
  • Stänga alla ventiler, fönster, dörrar och fläktar
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 eller se på SVT, där du får mer information.

Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser. 

Du kan också följa Krisinformation.se (via webb, app eller i sociala medier) eller SVT för mer information. Utomhussignalen ska alltid följas av ett meddelande i ovan nämnda kanaler.

Ta del av mer information om VMA på msb.se.