Foto på en tuta för utomhussignal vid VMA och andra larm

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet Viktigt meddelande. Det kan till exempel vara vid utsläpp av giftig gas eller förgiftat vatten.

Signalen består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter.

VMA utomhussignal

När man hör signalen ska man 

 • Gå inomhus
 • Stänga alla ventiler, fönster, dörrar och fläktar
 • Lyssna på radio eller se på TV, där du får mer information.
 • Viktigt meddelande-signalen följs av "Faran över", en 30–40 sekunder lång, sammanhängande signal.

I de här radio- och TV-kanalerna kan du få information i en VMA-situation

 • Sveriges Radios FM-kanaler
 • Sveriges Television
 • Sveriges Utbildningsradio
 • TV4
 • Kanal 5
 • Kanal 9
 • På SVT:s Text-TV sidan 100 anges när en VMA-situation pågår med hänvisning till mer information på sidan 599. Där finns samma meddelande som läses i radio.

VMA testas varje kvartal Signalen för viktigt meddelande testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Läs mer om VMA