Prao och praktik

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har regelbundet praoveckor för elever i årskurs 8 och 9 på brandstationerna i Borås och Skene.

Under praoperioden får ungdomarna en inblick i brandmannayrket och möjlighet att testa på moment som är en del av brandmännens vardag. Veckan brukar vara uppskattad och flera av våra tidigare praoelever har valt att söka sig till gymnasieprogram med inriktning mot sjukvård och räddning och senare även SMO, Skydd mot olyckor.

Kontakt

Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du går tillväga för att göra din praoperiod hos oss på räddningstjänsten.

Övriga frågor som rör praktik hänvisas till
HR-handläggare Susanna Forsman
033-17 29 08
susanna.forsman@serf.se