Säkert fyrverkeri

Hör du till dem som firar in det nya året med fyrverkerier? Följ våra råd för ett säkert firande.

Varje år skadas drygt 100 personer av fyrverkeripjäser. Den vanligaste orsaken till olyckor är felhantering. Bränn- och sårskador på fingrar och händer är vanligt förekommande, men många skadar även syn och hörsel.

De flesta som skadar sig är män, många av dem under 18 år, trots att åldersgränsen för utomhusfyrverkerier är 18 år. Det är viktigt att du som vuxen sköter fyrverkerier och inte köper till minderåriga. Det är också viktigt att veta att det inte bara är de som avfyrar fyrverkerier som skadas. Det är nästan lika vanligt att åskådare drabbas.

 Vi ger följande råd för ett säkert fyrverkeri

  • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpt dem.

  • Förbered ditt fyrverkeri i god tid.

  • Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.

  • Läs bruksanvisningen noga.

  • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen.

  • Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.

  • Håll dig, och åskådare, på behörigt säkerhetsavstånd.

  • Gå aldrig fram till en pjäs som inte har avfyrats! Vänta minst 20 minuter och försök inte att tända den igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.

  • Visa hänsyn! Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Tänk på riskerna med personskador, men glöm heller inte bort brandrisken. Varje år orsakas ett 50-tal bränder av fyrverkerier. Läs mer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Tillstånd

Det kan behövas tillstånd för att få avfyra fyrverkerier. Det är polisen
som utfärdar tillstånd. Vanligen behövs det inte tillstånd för att skjuta fyrverkerier på nyår, men i tätorter kan det behövas även då.

Är du osäker rekommenderas att rådgöra med polisen och eventuellt söka tillstånd. Ett sådant tillstånd söks hos polisen på den ort där fyrverkerierna ska fyras av. Kommunen kan besluta om lokala regler om de bedömer att det behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av fyrverkerier.

Raketer med styrpinne är tillståndspliktiga

Från och med 1 juni 2019 krävs både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning för användandet av raketer med styrpinne. En raket med styrpinne är en fyrverkeripjäs som är fäst på en smal pinne, vanligtvis av trä och cirka 50-80 centimeter lång. Kravet gäller även raketer som är inköpta före lagändringen.

Ändringen påverkar inte användningen av övriga fyrverkerier utan det gäller endast raketer med styrpinne. Det betyder att det fortfarande är tillåtet att använda exempelvis fyrverkeritårtor utan utbildning eller tillstånd. För mer information se MSB:s webbplats eller kontakta din kommun eller polisen.