Foto på brinnande vedträn i en öppen spis

Elda säkert i din eldstad

Under vintermånaderna eldar många i öppna spisar, braskaminer och kakelugnar. Ta del av våra råd för säker inomhuseldning.

Eldstadsrelaterade bränder inträffar varje år när temperaturen kryper nedåt. I år, med höga elkostnader att vänta, förbereder vi oss för en ökning av dessa bränder då fler kommer att använda sina öppna spisar, braskaminer och kakelugnar. 

Det är viktigt att inte belasta eldstad och skorsten för hårt. En bra tumregel är att inte elda mer än 3 kg ved per timme men kontrollera alltid din eldstads anvisningar. Använd alltid helt torr ved i lämplig storlek och lämna aldrig byggnaden när du tänt i din eldstad. Låt eldstaden vila emellanåt. 

Se till att regelbundet få din eldningsanläggning (eldstad och skorsten) sotad. Läs mer om sotning och brandskyddskontroll.

Askan från eldningen skall alltid placeras i ett plåtkärl med lock, ställ helst ut kärlet utom räckhåll för brännbart material. 

Vänligen acceptera användandet av cookies för att se videon

Ändra inställningar
Se ett videoklipp med våra rekommendationer för säker eldning i eldstad.

Se gärna också MSB informationsfilm Elda rätt i din eldstad.

Skulle olyckan vara framme är brandvarnare och handbrandsläckare livsviktiga redskap för att du och din familj ska klara sig utom fara.

Sveriges räddningstjänster rycker årligen ut till cirka 3000 utryckningar till villor och fritidshus per. Av dessa är ungefär 1 300 relaterade till eldstaden eller skorstenen.

Elda säkert

  • Installera din eldstad korrekt
  • Elda enligt anvisningarna för eldstaden
  • Underhåll och sköt skorsten och eldstad på bästa sätt