Arrangemang

Som arrangör, myndighet eller annan intressent vill du förvissa dig om att evenemanget genomförs tryggt och säkert. Vi rekommenderar ett par guider för att ge dig vägledning i din planering.

Handbok för evenemang och möten i Borås

Framtagen av Säkerhetsnålen, den lokala kommunikations- och samverkansgruppen i staden där alla berörda parterna inför, under och
efter ett arrangemang samverkar för att skapa trygghet, säkerhet och en god
upplevelse för arrangörer och arrangemangets deltagare såväl som besökare.

Säkerhetsguide för evenemang

Framtagen av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, för att ge arrangörer, myndigheter och andra intressenter vägledning i hur ett tryggt och säkert evenemang kan planeras. Guiden spänner över många aspekter och typer av evenemang. Den bygger på insamlade erfarenheter, råd, tips och gällande lagar inom området.

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Framtagen av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, och riktar sig till dig som tillfälligt hyr ut eller upplåter lokaler för till exempel dans eller fester. Broschyren ger viktiga råd om brandskyddet vid sådana arrangemang och riktar sig både till dig som hyr ut och dina tillfälliga hyresgäster.