Brandkunskap årskurs 2 och 5

Vi träffar varje år skolbarn i årskurs 2 och 5 inom vårt område för att gå igenom brandkunskap. Målet är att alla skolbarn vi träffat känner till vikten av ett gott brandskydd i skolan och hemma och vad det innebär. De ska veta vad de bör göra i händelse av brand och hur de förebygger att brand uppstår. De ska även känna till vad räddningstjänsten gör.

Utbildningen innehåller följande delar

 • Vad räddningstjänsten gör
 • Skillnaden mellan eld och brand
 • Vad som krävs för att det ska kunna brinna
 • … och hur vi kan använda oss av det för att släcka en brand (åk5)
 • Brandvarnaren, världens billigaste livförsäkring
 • Hur viktigt det är att testar brandvarnaren och byta batteriet
 • Att alla barn som sover med stängd dörr bör ha en egen brandvarnare i sitt rum
 • Varför det är viktigt med brandsläckningsutrustning hemma 
 • Vad utrymning innebär och att man ska stänga inne branden
 • Att man ska undvika att utrymma genom rökfyllda trapphus och rum
 • Hur man ska agera om det börjar brinna i skolan
 • Hur man ska agera om det börjar brinna hemma
 • Vad "Rädda, Varna, Larma, Släck" innebär
 • De vanligaste brandorsakerna och hur man undviker dem (åk5)
 • Anlagd brand (åk5)
 • Att man ringer 112 om det hänt en olycka och vad som händer sedan

Checklista för brandskydd hemma

Vi uppmanar även skolbarnen att tillsammans med sina föräldrar gå igenom brandskyddet hemma enligt vår checklista för brandskydd hemma.

Det är viktigt att alla i samma hushåll känner till att de är ansvariga för brandskyddet, hur det ser ut och hur de bör agera i händelse av brand.