Skolelever framför en brandbil på Guttasjön

Räddningstjänstutbildning på gymnasienivå

Tillsammans med Sven Eriksonsgymnasiet i Borås, Marks gymnasieskola och Tranemo gymnasieskola erbjuder vi en studieinriktning mot räddningstjänst.

Utbildningen riktar sig till gymnasieelever som vill ha en fördjupad kunskap inom kommunal räddningstjänst.

Utbildningen ges till elever som läser Fritid och hälsa (Sven Eriksonsgymnasiet), Vård- och omsorgsprogrammet (Marks gymnasieskola) alternativt genom ett intervjuförfarande med sökande från alla program (Tranemo gymnasieskola) och är en valbar kurs som pågår i fyra terminer under årskurs två och tre. 

Under utbildningstiden varvas teori med praktik och bland annat ingår det att läsa om räddningstjänstens grunder och utrustning, rökdykningsteori och praktisk rökdykning. 

Syftet är att ge en teoretisk och praktisk grundläggande utbildning där eleven efter genomförd kurs och gymnasieexamen kan komma att erbjudas anställning på en RiB- eller värnstation inom vårt förbund eller inspireras till fortsatta studier vid utbildningen till heltidsbrandman - Skydd mot olyckor, SMO.
Läs mer om arbetet som RiB- och värnpersonal.

Tester

För att påbörja utbildningen kommer den sökande att genomgå en läkarundersökning för att säkerställa att personen är frisk.

Innan termin tre krävs det att eleven klarar intagningskravet för brandman i beredskap (RiB) genom ett rullbandstest. Eleven ges möjlighet att genomgå testet redan innan utbildningsstart.

Inför rökdykar-delen i termin tre kommer eleven att genomgå fler fysiska  tester, enligt SÄRF:s teststandard för RiB-personal.
Läs mer om anställningstester för RiB-personal inom SÄRF.

Utbildningsgenomförande

HT1

Intressedag. Eleverna informeras om utbildningen, arbetet som brandman i beredskap (RiB) och tar upp förväntningar och krav. Intagstesterna förevisas. (1 dag)

VT1

I slutet av terminen genomförs fysiska och psykiska tester inför HT2. (1 dag)

HT2

Delkurs 1 - Räddningstjänstens uppdrag. (5 dgr)

VT2

Delkurs 2 - Räddningstjänstens utrustning. (5 dgr)
Fysiska och psykiska tester inför HT3. (1 dag)

HT3

Delkurs 3 - Rökdykningseori. (5 dgr)

VT3

Delkurs 4 - Praktisk rökdykning. (5 dgr)
Insatsövningar. (2 dgr)
Medåkning (eleven ges möjlighet till medåkning på heltidsstation efter godkänt resultat). (1 dag)

Totalt antal dagar: 27
varav:
3 testdagar
23 utbildningsdagar
1 dag för medåkning

Kursintyg delas ut i samband med examen i ÅK3.