Avtal klart för räddningstjänstutbildning på gymnasienivå

Kolla in vårt nyhetsarkiv från 2019 då vi slöt avtal om räddningstjänstutbildning med två gymnasieskolor.

Den 14 mars 2019 signerades avtalen mellan Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Sven Eriksonsgymnasiet och Marks Gymnasieskola.

Vi arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald för att vara en räddningstjänst för alla och ser att det gynnar samarbete och utveckling. Som ett led i detta arbete, samt för att öka intresset för räddningstjänst bland unga har avtal nu tecknats mellan Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, Sven Eriksonsgymnasiet i Borås och Marks Gymnasieskola gällande räddningstjänstutbildning som valbar kurs på gymnasieskolorna. 

Avtalsskrivning mellan SÄRF:s förbundsdirektör Jill Jingbrant och företrädare från respektive gymnasieskola.

Utbildningar på respektive gymnasieskola startar 2020 och riktar sig till gymnasielever som vill ha en fördjupad kunskap inom kommunal räddningstjänst och är en valbar kurs som pågår i 4 terminer under årskurs 2 och 3.

Under utbildningstiden varvas teori med praktik, och bland annat ingår det att läsa om räddningstjänstens grunder och utrustning, rökdykningsteori och praktisk rökdykning. För att påbörja utbildningen kommer den sökande att testas såväl fysiskt som psykiskt.

Efter genomförd kurs och gymnasieexamen kan eleven komma att erbjudas anställning på en RIB- eller värnstation inom vårt förbund.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med skolorna och eleverna för ett tryggare samhälle!