Första hjälpen

Att tidigt göra rätt åtgärder vid ett hjärtstopp eller annan akut skada eller sjukdom kan vara av avgörande betydelse för konsekvenserna av händelsen. På denna sida finns råd och länkar som kan göra dig bättre rustad att hjälpa din medmänniska.

Den bästa olyckan är den som aldrig inträffar. På andra sidor på vår webbplats finns information om hur man förebygger bränder och andra olyckor. Om en person i din närhet ändå drabbas av något som akut hotar dennes hälsa är det viktigt att kunna ingripa och hjälpa den drabbade.

Vi på SÄRF anordnar kurser för föreningar, organisationer, företag och övriga avtalskunder i bland annat hjärt-lungräddning. Läs mer här

För dig som privatperson kan vi kan rekommendera webbplatserna Din säkerhet samt HLR-rådet vilka innehåller mycket information rörande denna typ av frågor.

Vi vill också slå ett slag för appen Rädda Hjärtat. Du kan ladda ner den via länken intill. Så här beskrivs den av HLR-rådet: Appen Rädda Hjärtat är en mobil applikation som innehåller livsviktig kunskap i flera avsnitt där du i lugn och ro kan lära dig mer om HLR och hjärtstartare. Appen har även en intuitiv funktion som kan användas i en akutsituation i samband med ett plötsligt oväntat hjärtstopp.