SBA-ansvarig kommun

Utbildningen vänder sig enbart till anställda inom medlemskommun med avtal för utbildning. Du som skall gå denna kurs är chef eller har fått brandskyddsansvaret delegerat.

Knapp med text Starta Utbildningen