Foto på publikhav på en konsert

Brandskydd vid tillfälligt hyrd lokal

Under året kommer flera tillfällen att samla nära och kära för olika firanden. Kanske har du hyrt en lokal för festen eller sammankomsten? När du ändå håller på att planera för det, kom också ihåg att tänka på brandskyddet.

Det är vanligtvis flera olyckliga omständigheter som tillsammans bidrar till att en brand uppstår, egendom förstörs eller att människor skadas. Ibland kan bränderna och dess spridning kopplas till brister i kontrollen av brandskyddet eller att redan konstaterade brister inte åtgärdats.

Både ägaren av lokalen och hyresgästen är enligt Lag (2003:778) skydd mot olyckor ansvariga för brandskyddet. Ägaren bör se till att byggnaden är säker ur brandskyddssynkpunkt och ska lämna över en brandtekniskt felfri byggnad till den tillfällige hyresgästen.

Du som tillfällig hyresgäst ska svara för att verksamheten sker på ett säkert sätt, exempelvis genom att fortlöpande kontrollera att utrymningsvägarna hålls fria, är synliga och alltid är öppningsbara etc. Ett bra brandskydd förutsätter att alla parter tar sin del av ansvaret.

Innan ditt arrangemang äger rum kan det vara en god idé att tillsammans med ägaren gå igenom lokalen du tänker hyra. Ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar, samt hur eventuell utrymning ska gå till.

Checklistor för fastighetsägare och hyresgäst finns att ta del av här.