Foto på en tänd grill utomhus

Grillning

Grillsäsongen är här! Tyvärr brukar den föra med sig ett antal bränder och även personskador. Tänk på säkerheten och kom ihåg att släcka grillen ordentligt.

Att grilla i trädgården, på campingen eller ute i naturen är uppskattat av många, men det gäller att vara försiktig. Varje år skadar sig omkring femhundra personer när de grillar. Mer än hälften av skadorna uppstår utav att man bränner sig på grillen. Verktyg, galler och stenar som legat på grillen är också vanliga orsaker till brännskador. En tredjedel av skadorna uppstår när man blåser på glöden eller på annat sätt får varma flagor i ögon eller ansikte.

Det händer också att oaktsamhet i samband med grillning leder till bränder. Ofta handlar det om engångsgrillar som inte släckts ordentligt eller att grillning på balkonger går snett.

Generellt om grillning

Om eldningsförbud råder är det endast tillåtet att grilla på iordningsställda grillplatser i naturen. På egen tomt får man grilla med vanlig grill även under eldningsförbud. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid eldningsförbud.

Tänk på följande när du grillar:

 • Placera grillen stadigt och långt ifrån husvägg, plank eller annat som kan börja brinna.
 • Ha vattenslang eller hink med vatten i närheten så att du kan släcka.
 • Lämna aldrig en tänd grill utan bevakning.
 • Elda bara med grillkol eller bricketter.
 • Tänd gärna grillen med eltändare.
 • Använd aldrig T-sprit för att tända en grill som ”slocknat”. Det är livsfarligt. En brand kan flamma upp mycket fort.

Grillning på balkong

Det finns inga särskilda bestämmelser som reglerar grillning på balkong. Det är fastighetsägaren (till exempel bostadsrättsföreningen) som bestämmer om detta är tillåtet eller inte.

Ur brandsäkerhetssynpunkt är det olämpligt att grilla med gasol- eller kolgrill på balkong. Det har hänt att gnistor hoppat och att grillar vält vilket har orsakat bränder. Räddningstjänsten avråder därför från att grilla med gasol- eller kolgrill på balkong. Ur brandsäkerhetssynpunkt är det bättre att använda elgrill.

Det finns olika typer av balkonger och i vissa fall anser räddningstjänsten att det fungerar att grilla på dem. Är balkongen utformad som en stor altan som varken har andra balkonger över eller under sig kan grillning med kol- och gasolgrill ur brandsäkerhetssynpunkt vara okej. SÄRF vill däremot särskilt varna för grillning på inglasad balkong, vilket kan innebära livsfara. Utöver risken för brand utgör kolmonoxidförgiftning ett stort hot om ventilationen är dålig.

Förutom brandsäkerheten finns det andra aspekter som påverkar lämpligheten i att grilla på balkongen. Till exempel kan rök och doft störa grannar.

Engångsgrill

 • Placera aldrig en engångsgrill direkt på marken. Ställ den på det medföljande stativet och på obrännbart, stadigt underlag – förslagsvis grus.
 • Tänk på att hålla avstånd till hus, husvagn, tält eller liknande.
 • Läs grillens instruktioner innan du tänder på.
 • Använd tändvätska avsedd för grillning – använd aldrig T-röd. 
 • Häll vatten på grillen efter användning och lägg den i ett plåtkärl. Lägg inte grillen i en soptunna eller container. Om grillkolet inte är tillräckligt svalt kan det orsaka en brand.
 • Den som tänder grillen har ansvaret för säkerheten.

På campingen

Varje år inträffar olyckor på campingplatser kopplat till grillning och användningen av bland annat gasol.

 • Grilla aldrig i ett tält eller i husvagnens förtält. Ett tält övertänds snabbt och dessutom avger glödande kol och annat träbränsle giftig koloxid.
 • Att använda grillar som värmekälla i slutna utrymmen som husvagnar, tält och fritidshus är direkt livsfarligt.
 • Gasol orsakar olyckor i husvagnar varje år. Det är viktigt att du kontrollerar din gasolutrustning regelbundet för att undvika brand och explosion. Koloxidläckor är också förrädiska – se till att du har fungerande utrustning.