Foto på en varningsskylt för vilt

Viltolyckor

Under höstens älgjakt är risken extra hög. De flesta olyckor sker vid skymning och gryning. Även i maj och juni ökar risken för att krocka med vilt på våra vägar, främst älg och rådjur. Det är då fjolårskalvarna stöts bort och kan uppträda förvirrat.

Vi vill uppmärksamma förare att ta det lugnt i trafiken och hålla uppsikt.

Använd alltid bilbälte, håll hastigheten och kör aldrig drog- eller alkoholpåverkad.

Om du krockar med vilt, markera ut platsen och rapportera in till polisen.

Älgjakt pågår

  • Varje år inträffar cirka 45 000 viltolyckor i Sverige.
  • Runt 800 personer skadas och ett tiotal dödas varje år i svenska viltolyckor.
  • De flesta viltolyckorna inträffar i mörker.
  • Olyckor med rådjur dominerar statistiken.