Två män sitter i en roddbåt med flytväst på sig och fiskar.

Flytvästen – din viktigaste fiskeutrustning

Inte sällan är det mycket som ska med i båten. För säkra båt- och fisketurer uppmanar vi dig att alltid börja med att få med och på dig flytvästen.

I Sverige omkommer i genomsnitt omkring 30 personer per år i fritidsbåts- och fiskeolyckor. Hälften av de omkomna är män över 50 år och fler än hälften har druckit alkohol. Endast en av tio drunknade bär flytväst eller flytplagg. I kategorin fiskeolyckor saknar de flesta som omkommer flytväst och säkerhetsutrustning samtidigt som många av dem också fiskat ensamma utan sällskap.

De flesta drunkningsolyckorna inträffar vid mindre sjöar och vattendrag, ofta nära land. Platsen är många gånger bekant för den som förolyckas. Fall över bord och kantring är de vanligaste orsakerna till olyckorna.

Många av dessa dödsolyckor hade kunnat undvikas. I analyser av omkomna genom drunkning i fritidsbåtsolyckor de senaste tio åren påvisas att hälften förmodligen skulle kunna ha överlevt om de använt flytväst.

Innan du åker ut på sjön

  • Bär alltid flytväst! Det finns ingen bra ursäkt för att inte använda flytväst.
  • Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för.
  • Sitt alltid ned i båten.
  • Om du trillar i vattnet – stanna vid båten, vifta med armarna för att påkalla uppmärksamhet och ropa på hjälp.
  • Ge dig inte ut ensam.
  • Se till att mobiltelefonen är laddad.
  • Meddela alltid var du ska åka och när du tänker komma tillbaka.