Arbeta hos oss

Vi är omkring 500 anställda, varav huvuddelen är heltidsbrandmän och brandmän i beredskap. Inom SÄRF arbetar också flera andra yrkesgrupper så som brandingenjörer, kommunikatörer och administrativ personal.

personal

Vi eftersträvar större jämställdhet och ser gärna att kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund väljer att arbeta hos oss. Vi annonserar alltid ut våra lediga tjänster på vår webbplats, www.serf.se.