Foto på brandvarnare som är placerad i taket

I hemmet

Varje år brinner det i 6 000 hem i Sverige. Ta del av våra råd och förebygg brand hemma hos dig!

Skydda ditt hem

En vanlig orsak till brand i hemmet är att vi glömmer, slarvar eller helt enkelt inte är medvetna om riskerna. Cigaretter som antänder kläder och inredning är den vanligaste orsaken till dödsbränder i Sverige. De flesta bostadsbränder startar i samband med att vi lagar mat eller använder husets eldstad. Vi har samlat ett par råd över hur du kan undvika brand i ditt hem.

  • Bortglömda spisplattor är en vanlig brandorsak. Gå aldrig ifrån spisen när du lagar mat.
  • Använd aldrig diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare när du inte är hemma eller när du sover.
  • Lämna aldrig levande ljus obevakade. Använd bara ljusstakar i material som inte kan brinna.
  • Förvara tändare och tändstickor utom räckhåll för barn.
  • Se till att eldstaden är sotad och brandskyddskontrollerad samt att askan hanteras på ett säkert sätt.
  • När laddare, bärbara datorer och annan elektrisk utrustning inte används - dra ur kontakten.
  • Testa dina brandvarnare regelbundet. Byt batteri en gång per år.
  • Rök aldrig i sängen! Det är lika farligt att somna ifrån cigaretten i en soffa eller fåtölj.
  • Se till att cigaretten är ordentligt släckt och blöt innan du slänger den i soporna. En glödande cigarettfimp eller aska kan annars orsaka brand i soporna.