Foto på en husvagn på en camping

Säker camping

Många av oss spenderar semestern i husvagnen eller tältet. Brandsäkerheten är minst lika viktig där som i den vanliga bostaden och som campinggäst har du ett ansvar för att minska risken för brand.

Ha rätt utrustning

Att få en tidig varning vid brand är livsviktigt. Vi rekommenderar
brandvarnare, brandfilt och handbrandsläckare för en tidig upptäckt och
därmed möjlighet att ingripa i ett tidigt skede.

Klicka här för att läsa mer om brandsäkerhet i hemmet, såväl som i sommarstugan och husvagnen.

Håll rekommenderade avstånd

Avståndet mellan två husvagnar/husbilar (inkl. förtält) eller tält rekommenderas vara minst fyra meter. Mellan två tält bör det vara minst 3 meter. Det är campinggästernas ansvar att hålla dessa avstånd.

För att minska smittspridningen av Covid-19 kan ännu längre avstånd vara att föredra. Kontrollera med respektive camping vad som gäller hos dem. 

rek avstånd camping
Bild: MSB

Placera husvagnens dragkrok ut mot vägen för att snabbt kunna förflytta vagnen om det brinner hos grannen.

Säker hantering av gasol

Används gasol för värme eller matlagning krävs god kunskap om hur detta görs på ett säkerhet sätt.

Kontrollera att utrustningen är hel och alla kopplingar ordentligt åtdragna för
att slippa läckage. Se till att tryckbehållarna inte utsätts för hör hög temperatur. Skulle värmen runt tryckbehållaren öka för mycket höjs trycket och risken är att gasol släpps ut via säkerhetsventilen. Läckande gasol kan tränga undan syre och orsaka kvävningsrisk. Gasol är också explosivt. Ha därför gasolvarnare och god ventilation i anslutning till utrustningen.

Använder du gasol för att grilla ska du se till att flaskorna står fritt och välventilerat vid sidan om grillen. 

Grilla säkert

Grilla aldrig i tält. Glödande kol och annat träbränsle ger ifrån sig
giftig koloxid.

Ställ grillen på ett plant och obrännbart underlag minst en meter från tältet
eller husvagnen. Lämna aldrig grillen utan tillsyn. Lägg använt grillkol, och
även använda engångsgrillar, på avsedd, anvisad plats.

Klicka här för att läsa mer om säkerhet i samband med grillning

Se över elutrustning 

All utrustning som elansluts ska vara CE-märkt. Kontrollera att alla kablar är
hela. Låt en elinstallatör se över elinstallationen i husvagnen eller husbilen.
På grund av skakningar under färd rekommenderas även egna regelbundna
kontroller.

Klicka här för att läsa mer om brandsäkerhet på camping hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.