Foto på en husvagn på en camping

Säker campingsommar

Många av oss spenderar semestern i husvagnen eller tältet. Brandsäkerheten är minst lika viktig där som i den vanliga bostaden och som campinggäst har du ett ansvar för att minska risken för brand.

Ha rätt utrustning

Att få en tidig varning vid brand är livsviktigt. Vi rekommenderar
brandvarnare, brandfilt och handbrandsläckare för en tidig upptäckt och
därmed möjlighet att ingripa i ett tidigt skede.

Klicka här för att läsa mer om brandsäkerhet i hemmet, såväl som i sommarstugan och husvagnen.

Håll rekommenderade avstånd

Avståndet mellan två husvagnar/husbilar (inkl. förtält) eller tält rekommenderas vara minst fyra meter. Mellan två tält bör det vara minst 3 meter. Det är campinggästernas ansvar att hålla dessa avstånd.

För att minska smittspridningen av Covid-19 kan ännu längre avstånd vara att föredra. Kontrollera med respektive camping vad som gäller hos dem. 

rek avstånd camping
Bild: MSB

Placera husvagnens dragkrok ut mot vägen för att snabbt kunna förflytta vagnen om det brinner hos grannen.

Säker hantering av gasol

Används gasol för värme eller matlagning krävs god kunskap om hur detta görs på ett säkerhet sätt.

Kontrollera att utrustningen är hel och alla kopplingar ordentligt åtdragna för
att slippa läckage. Skulle gasol läcka ut kan den tränga undan syre och orsaka kvävningsrisk. Ha därför gasolvarnare och god ventilation i anslutning till utrustningen.

Grilla säkert

Grilla aldrig i tält. Glödande kol och annat träbränsle ger ifrån sig
giftig koloxid.

Ställ grillen på ett plant och obrännbart underlag minst en meter från tältet
eller husvagnen. Lämna aldrig grillen utan tillsyn. Lägg använt grillkol, och
även använda engångsgrillar, på avsedd, anvisad plats.

Klicka här för att läsa mer om säkerhet i samband med grillning

Se över elutrustning 

All utrustning som elansluts ska vara CE-märkt. Kontrollera att alla kablar är
hela. Låt en elinstallatör se över elinstallationen i husvagnen eller husbilen.
På grund av skakningar under färd rekommenderas även egna regelbundna
kontroller.

Klicka här för att läsa mer om brandsäkerhet på camping hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Sommarens utflykter 

Tänk på säkerheten vid sommarens alla utflykter.

Var säker till och från utflyktsmålen.
Klicka här för att läsa mer om säkerhet i trafiken.
Klicka här för att läsa mer om säkerhet på sjön.

Ladda ner appen BRANDRISK Ute för information om aktuell brandrisk och om eventuellt eldningsförbud råder i området du befinner dig i.
Klicka här för att läsa mer.

Se till att nära och kära, stora som små, har koll på bad- och båtvett. 
Klicka här för att läsa mer

Vi på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund önskar en glad och säker sommar! Följ oss gärna på sociala medier där vi delar med oss av olycksförebyggande information samt ger en inblick i vardagen hos oss på räddningstjänsten. Du hittar oss via följande länkar: 
https://www.facebook.com/raddningSARF/ 
https://www.instagram.com/raddningsarf/