Uppgifter anläggningsskötare

I nedanstående formulär kan ni anmäla ändringar avseende anläggningsskötare för ert automatlarmsobjekt. Fyll i uppgifterna och klicka på Skicka.

Anläggningsskötare kontaktas i samband med larm, driftstörningar och eventuella andra ärenden med anknytning till larmanläggningen. Personuppgifter som anges i formuläret används endast i detta syfte. Läs mer om SÄRF:s behandling av personuppgifter

Grundläggande uppgifter

Ny anläggningsskötare eller ändrade uppgifter på befintlig

Uppgifter anläggningsskötare 1

Uppgifter anläggningsskötare 2

Uppgifter anläggningsskötare 3

Om en anläggningsskötare slutar ange namn nedan

Uppgiftslämnare