Dokumentation

Det är storleken på byggnaden, typ av verksamhet och riskbilden som avgör hur omfattande dokumentationen ska vara.

Dokumentationen bör beskriva byggnaden och dess brandskyddslösningar, vilken verksamhet som bedrivs och den organisation som finns för brandskyddet samt de förändringar som sker. Dokumentationen bör sammanställas av personer inom den egna verksamheten som vet hur verksamheten som bedrivs fungerar. Vid särskilda behov kan extern hjälp behöva anlitas.