Dina synpunkter förbättrar webbplatsen!

Vi strävar ständigt efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker brister i tillgänglighet som inte är beskrivna i webbtillgänglighetsredogörelsen, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen meddela oss via formuläret nedan.

Beskriv tillgänglighetsproblemen så precist du kan. Då har vi bäst möjlighet att förstå problemet och åtgärda det.

Personuppgifterna behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. Här kan du läsa mer om hur Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund hanterar personuppgifter.