Skogsbrandflyget sätts in för bevakning

- Med hjälp av flygningarna kan vi tidigt upptäcka en brand i skog och mark. Det är ovärderligt i hanteringen av den här typen av händelser där snabb spridning kan ske, säger Fredrik Lovén, Räddningschef i beredskap. 

Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för skogsbrandsbevakning med flyg i länet. Länsstyrelsen har delgerat ansvaret för bedömning av behov av flygning till räddningstjänsterna. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, är en av de räddningstjänster som under vår- och sommarmånaderna använder skogsbrandsflygningar för att möjliggöra tidig upptäckt av brand i skog och mark. Flygningarna utförs av Frivilliga Flygkåren, FFK. Säsongens första flygning kommer att göras idag, torsdagen den 23 april kl. 14.00. Flygningar kan även komma att bli aktuella under helgen.  

- Vi gör dagliga bedömningar utifrån flera parametrar, bland annat SMHI:s brandriskprognos, säger Fredrik Lovén. 

SMHI har också en fortsatt utfärdad risk för gräsbrand som gäller i hela SÄRF:s område. 

Det råder inget eldningsförbud, men Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund avråder fortsatt ifrån all eldning i skog och mark och uppmanar allmänhet att avstå ifrån så kallad luntning.
All eldning sker under eget ansvar. Fler råd för säker eldning utomhus finns på www.serf.se


Foto: Stefan Nieminen