Skärpt eldningsförbud

Eldningsförbudet skärps med anledning av det fortsatta varma och torra vädret. Det är mycket torrt i skog och mark och skulle en brand uppstå kan förhållandena bli svåra och utvecklingen snabb.

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter gräs, ris, grenar etcetera), användning av pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.

Förbudet gäller dock inte användning av utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att dessa är placerade så att faran för antändning och spridning är låg. 

Får jag elda och grilla på min tomt?

Det är inte tillåtet att, inom områden med sammanhållen bebyggels, elda med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera) i annat syfte än grillning och matlagning.

Du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag grilla på fasta grillplatser?

Det är inte tillåtet att grilla på fasta grillplatser utanför sammanhållen bebyggelse. Det är tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök under förutsättning att dessa är placerade så att faran för antändning och spridning är låg. 

Råd till allmänheten

  • Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela vart det brinner.
  • Släng aldrig glödande cigarettfimpar på marken.
  • Kontrollera alltid om eldningsförbud råder. Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen BRANDRISK Ute eller läs på SMHI:s webbplats.
  • För dig som arbetar i skog och mark med maskiner som kan orsaka gnistor eller varmgång, tillexempel motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner m.m, vill vi också uppmana till stor försiktighet.