Eldningsförbud i SÄRF:s område

Bakgrunden till beslutet är den senaste tidens varma och torra väder som enligt SMHI:s prognoser kommer att fortsätta. Det är mycket torrt i markerna och skulle en brand uppstå kan förhållandena bli svåra och utvecklingen snabb.

Vad innebär eldningsförbudet?

Eldningsförbudet innebär att det är förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen, så som ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar till exempel.

Får jag elda och grilla på min tomt?

Eldningsförbudet gäller inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag grilla på fasta grillplatser?

Det är tillåtet att laga mat och grilla på fasta grillplatser. En fast grillplats är en plats som är byggd speciellt för grillning. Den är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen ska det finnas en bred markyta med grus eller annat obrännbart material. Det kan också vara tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök.

Du bör ej använda annat än kol och briketter för att minimera risken för gnistbildning.

Råd till allmänheten

  • Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela vart det brinner.
  • Grilla endast i iordningsställda grillplatser.
  • Släng aldrig glödande cigarettfimpar på marken.
  • Kontrollera alltid om eldningsförbud råder. Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen BRANDRISK Ute eller läs på SMHI:s webbplats.