Uppmaning till trafikanter

Räddningstjänsten blir larmade till större eller mindre allvarliga olyckor ett antal gånger i veckan, vilket innebär att vi står ute på ibland hårt trafikerade vägar, ibland i mörker dåligt väder, regn, snö och hala vägar. Vi har varnings- och avstängningsutrustning och stora bilar med blåljus och varningsljus, men ibland räcker inte det.

När vi larmas ut till en trafikolycka, bilbrand eller annan händelse på eller vid sidan av vägen kanske vi måste stänga av vägen helt inledningsvis, för att senare kunna lätta på avstängningen när vi har situationen under kontroll eller arbete med losstagning är avslutad.

Räddningstjänstens mål är att genomföra taktiska och effektiva åtgärder för att förhindra och mildra skador på människor, egendom eller miljö. Det innebär att efter räddningsarbetet är avslutat försöker vi så snart det går, att öppna vägar igen.

När vi återöppnar en väg har vi förberett med ljusmarkering och ev. markeringsskyltar och farthinder för att trafiken sakta ska kunna rulla förbi olycksplatsen. På motorväg eller 2+1 vägar har vi även möjlighet att ställa upp våra fordon så att de bildar en chikan för att ytterligare dämpa farten.Det är vid dessa tillfällen, och i inledningsskedet, innan vi har fått ut våra varningar som de flesta tillbuden förekommer. Vi har oskyddad personal med varselvästar på vägen som befinner sig i en riskmiljö. Trots alla varningar och fartdämpande åtgärder, förekommer det att trafikanter med hög fart kör igenom olycksområdet, vilket kan orsaka ytterligare svåra olyckor. 

Att arbeta på väg där trafik förekommer är alltid ett farligt moment som vi ofta utsätts för. 
Vi är ute på vägarna för att assistera människor som har råkat ut för en händelse där man behöver hjälp i större eller mindre utsträckning. 
Vi vill att trafikanterna ska respektera våra varningar och vägledande markeringar eller personalens vägdirigerande hänvisningar.
Genom att sänka hastigheten förbi en olycksplats minskas riskerna för att vår personal eller annan räddningspersonal skadas.

De allra flesta trafikanterna visar oss hänsyn och respekterar varningar, men det behövs ändå en uppmaning att ta det försiktigt förbi en olycksplats.

Leif Floberg
Insatsledare
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund