Från skärpt eldningsförbud till eldningsförbud

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud på vår webbplats.

Ej eldningsförbud -> Eldningsförbud -> Skärpt eldningsförbud
Efter rekommendation från SÄRF fattade förbundets medlemskommuner beslut om eldningsförbud den 2 juni. På grund av den extremt höga brandrisken infördes ett skärpt eldningsförbud den 9 juni. Idag, den 29 juni, tas beslut att gå ifrån det skärpta eldningsförbudet.

- Att det nu råder något lägre brandrisk, bland annat kopplat till lägre temperaturer och att viss nederbörd fallit, gör att vi tar ett steg tillbaka. Det vill säga att vi går ifrån ett skärpt eldningsförbud till ett eldningsförbud, säger Andreas Leandersson, Räddningschef på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.