Rådigt ingripande vid brand

- Leyla har gjort alla rätt. Vi jobbar för att allmänheten ska kunna hantera en olycka själva och detta är ett exempel på just det. Hon har släckt branden och begränsat potentiella skador på hälsa, egendom och miljö. Det går inte att nog poängtera vikten av att ha kunskap om hur man hanterar en nödsituation och att ha brandvarnare och släckutrustning i hemmet, säger Räddningschef Andreas Leandersson. 

Branden släcktes med en brandfilt som AB Bostäder utrustat alla sina hyreslägenheter med.

- Brandskydd är en viktig fråga för oss. Vi vill, tillsammans med räddningstjänsten, tacka Leyla för hennes rådiga ingripande och lyfta fram hennes agerande för att fler ska veta hur de ska göra om det börjar brinna, säger Marcus Persson från AB Bostäder.

- Försök aldrig släcka brinnande olja med vatten, det förvärrar brandförloppet. Använd istället en brandfilt, ett lock eller en plåt för att kväva elden, säger Andreas Leandersson.

Södra Älvsborg Räddningstjänstförbund, SÄRF, och AB Bostäder i Borås kommer gemensamt att uppmärksamma Leyla Mahamed Mahamud och hennes insats. Media inbjuds att delta i den samling som kommer att ske på Borås brandstation under onsdagen den 8/7. 

VAR: Borås brandstation, samling utanför vagnhallen som vetter mot Kungsleden
NÄR: Onsdag 8/7, kl 11.00 

Bilden nedan är tagen vid ett övningstillfälle för att påvisa vattens effekt på brinnande olja.