Skolelever framför en brandbil på Guttasjön

Räddningstjänstutbildning på gymnasienivå

I höst ansluter sig Tranemo gymnasieskola till vår räddningstjänstutbildning på gymnasienivå. Därmed erbjuds studieinriktningen på tre skolor i tre av våra medlemskommuner.

Hösten 2020 startade vi på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, tillsammans med Sven Eriksonsgymnasiet i Borås och Marks gymnasieskola, en studieinriktning mot räddningstjänst. Från och med i höst erbjuds utbildningen även på Tranemo gymnasieskola. Därmed kan elever vid vård- och omsorgsprogrammet gå den valbara kursen och få fördjupad kunskap om och praktisk övning i moment som ingår i brandmannayrket.

Efter avslutad utbildning har de möjlighet att söka in som brandman i beredskap vid någon av våra stationer. Kanske kan utbildningen också inspirera elever att söka sig vidare till den tvååriga utbildningen Skydd mot olyckor för att arbeta som brandman på heltid.

Klicka här för att läsa mer om utbildningens innehåll.