Eldningsförbud råder

Högsommarvärmen och torkan är tillbaka. Detta för med sig en stor brandrisk i skog och mark. Skulle en brand uppstå kan förhållandena bli mycket svåra och utvecklingen häftig och snabb.

- Vi manar allmänheten till försiktighet vid vistelse ute i naturen. En glödande cigarettfimp eller oaktsam grillning kan få stora konsekvenser, säger Peder Liljeroth, Räddningschef i beredskap.

Mer information om eldning utomhus och vad som gäller vid eldningsförbud finns på vår hemsida: http://serf.se/global/nyheter/Eldningsforbud/