Brandsäkerhet på camping

Nedan har vi samlat ett antal goda råd till campinggäster. Vi tar tacksamt emot er hjälp att sprida informationen och kontakta oss gärna för intervjuer i ämnet.

Ha rätt utrustning
Att få en tidig varning vid brand är livsviktigt. Vi rekommenderar brandvarnare, brandfilt och handbrandsläckare för att en tidig upptäckt och därmed möjlighet att ingripa i ett tidigt skede.

Håll rekommenderade avstånd
Avståndet mellan två husvagnar/husbilar (inkl. förtält) eller tält rekommenderas vara minst fyra meter. Mellan två tält bör det vara minst 3 meter. Det är campinggästernas ansvar att hålla dessa anstånd.

Säker hantering av gasol
Används gasol för värme eller matlagning krävs god kunskap om hur detta görs på ett säkerhet sätt.
Kontrollera att utrustningen är hel och alla kopplingar ordentligt åtdragna för att slippa läckage. Skulle gasol läcka ut kan den tränga undan syre och orsaka kvävningsrisk. Ha därför gasolvarnare och god ventilation i anslutning till utrustningen.

Grilla säkert
Grilla aldrig i tält. Glödande kol och annat träbränsle ger ifrån sig giftig koloxid.

Ställ grillen på ett plant och obrännbart underlag minst en meter från tältet eller husvagnen. Lämna aldrig grillen utan tillsyn. Lägg använt grillkol, och även använda engångsgrillar, på avsedd, anvisad plats.

Se över elutrustning
All utrustning som elansluts ska vara CE-märkt. Kontrollera att alla kablar är hela. Låt en elinstallatör se över elinstallationen i husvagnen eller husbilen. På grund av skakningar under färd rekommenderas även egna regelbundna kontroller.Läs mer om brandsäkerhet på camping hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26602.pdf.