Räddningstjänstutbildning på gymnasienivå

Vi arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald för att vara en räddningstjänst för alla och ser att det gynnar samarbete och utveckling. Som ett led i detta arbete, samt för att öka intresset för räddningstjänst bland unga, kommer avtal att tecknas mellan SÄRF, Sven Eriksonsgymnasiet i Borås och Marks Gymnasieskola gällande en räddningstjänstutbildning som valbar kurs.

Utbildningar på respektive gymnasieskola startar 2020.

Utbildningen riktar sig till gymnasielever som vill ha en fördjupad kunskap inom kommunal räddningstjänst och är en valbar kurs som pågår i 4 terminer under årskurs 2 och 3.

Innan ansökan till kursen sker får man komma till räddningstjänsten på besök under en så kallad intressedag. Under utbildningstiden varvas teori med praktik, och bland annat ingår det att läsa om räddningstjänstens grunder och utrustning, rökdykningsteori och praktisk rökdykning. För att påbörja utbildningen kommer den sökande att testas såväl fysiskt som psykiskt.

Efter genomförd kurs och gymnasieexamen kan eleven komma att erbjudas anställning på en RIB- eller värnstation inom vårt förbund.

Media bjuds härmed in till avtalsskrivningen mellan SÄRF, Sven Eriksonsgymnasiet och Marks Gymnasieskola på räddningstjänstens utbildning- och övningsanläggning Guttasjön.

När: 14 Mars

Tid: kl. 13:00 – 14:30

Plats: Guttasjön, vägbeskrivning här.

Anmäl ert deltagande till kommunikatör på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.