Råd för att stärka din beredskap

Du kan bidra till den gemensamma beredskapen och säkerheten. Var källkritisk, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt.

Hemberedskap

Den svenska regeringen anser att alla människor som inte har ett omedelbart hjälpbehov vid en allvarlig händelse, bör kunna ta ansvar för den egna försörjningen i en vecka. Men regeringen tar också hänsyn till att vi alla har olika förutsättningar, likväl som att vi alla kommer att behöva hjälpas åt.

För att klara en kris är det viktigt att ha tillgång till värme, vatten, mat och kommunikation

Se över din hemberedskap så att du och dina närmsta klarar minst en vecka utan stöd från samhället. Preppa solidariskt, hamstra inte.

Sätt samman en krislåda utifrån nedanstående scenarion:

 • Värmen försvinner.
 • Det blir svårt att laga och förvara mat.
 • Mat och andra varor kan ta slut i affärerna. 
 • Det kommer inget vatten i kranen eller toaletten.
 • Det går inte att tanka.
 • Betalkort och bankomater fungerar inte.
 • Mobilnät och internet fungerar inte.
 • Kollektivtrafik och andra transporter står stilla.
 • Det blir svårt att få tag i läkemedel och medicinsk utrustning.

Ta del av bekräftad information från svenska myndigheter på krisinformation.se.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skickade 2018 ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Broschyren innehåller många tips för att du ska kunna ta ditt ansvar om samhället inte fungerar som vanligt. Läs den så att du kan agera och hjälpa andra ifall något händer. Ladda hem den i PDF-format eller beställ hem ett exemplar.

Förvaring av gasflaskor

En del av hemberedskapen kan bestå av gasflaskor för gasolkök. Det är viktigt att gasflaskor hanteras och förvaras på ett säkert sätt. 

Läs mer om förvaring av gasflaskor i hemmet här.

Var källkritisk

Sverige kan påverkas av en ökad risk för cyberattacker och försök till falsk ryktesspridning.

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

Checklista - att vara källkritisk

 • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
 • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
 • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
 • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
 • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet Verkar informationen vara "för bra för att vara sann" så är den oftast det
 • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande ståndpunkt för att undvika att du endast letar efter info som förstärker din nuvarande åsikt

Fler tips och råd om hur du är källkritisk på msb.se

Engagera dig

Som medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du bidra, både till att samhället fortsätter att fungera under kriser och krig och till att dina medmänniskor får stöd och hjälp. Läs mer om hur du kan engagera dig på olika sätt på MSB:s webbplats.