Nyinvigning av Guttasjön 22/9 2022

De senaste åren har SÄRF:s anläggning intill Guttasjön moderniserats och utvecklats, bland annat med ett så kallat kallrökövningshus. Huset, bestående av totalt sju containrar, ger bland annat möjlighet att öva rökdykning och höghöjdsräddning. Fältet har sektionerats och nya övningsytor skapar goda förutsättningar för att utbilda grupper i brandskydd och sjukvård.

- Vi erbjuder unika möjligheter till övning och utbildning - för räddningstjänst liksom andra organisationer, lokala som internationella, säger Förbundsdirektör Jill Jingbrant.

Sedan senhösten 2021 har det pågått arbete med en om- och tillbyggnad av Guttasjöns huvudbyggnad. Konceptet friska brandmän som bygger på att rent och smutsigt material hålls separerade har varit avgörande för hur lokalerna nu ser ut.

- Vi har skapat ett flöde i lokalerna som ger personalen bästa möjliga förutsättningar för att undvika att utsättas för skadliga ämnen i samband med hantering av kontaminerat material som exempelvis utsatts för brandrök och sot, berättar Björn Larsson, Avdelningschef för Utbildning.

- Jag ser en enorm potential i Guttasjöns övningsanläggning. Att vi nu, tillsammans med Borås Stad, utvecklat anläggningen, med fokus på säkerhet och god arbetsmiljö, är en viktig investering för framtiden och värdefullt för hela räddningstjänstförbundets möjligheter till övning och utveckling, säger Jill Jingbrant.

Välkommen!

Välkommen att delta vid nyinvigningen av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds övningsanläggning och dess moderna om- och tillbyggda huvudbyggnad.

Torsdag 22 september kl. 14.00
SÄRF:s övnings- och utbildninganläggning Guttasjön. 
Klicka här för vägbeskrivning.