Byte av nomenklatur inom SÄRF

Den 1 januari 2021 kom en reformerad version av lagstiftningen Lagen om skydd mot olyckor, LSO. I anknytning till detta fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, föreskriftsrätt och senare under 2021 släpptes en föreskrift kring ledning av kommunal räddningstjänst. Där framgår bland annat att ett antal funktioner ska finnas i ett ledningssystem och hur nomenklaturen, dvs benämningen av dessa, bör vara utformad med syfte att ha enhetligare ledningssystem på regionalt och nationellt plan

Ny nomenklatur från 2022-06-01

Detta innebär att SÄRF, liksom andra räddningstjänster som inte redan använder sig av dessa benämningar, nu gör namnbyten.
Från och med 2022-06-01 gäller följande i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund:

Räddningschef i beredskap blir Vakthavande räddningschef, förkortat VR
C
Inre befäl blir Vakthavande befäl, förkortat VB.

- Det är bra för samverkan i ett större perspektiv att funktionerna heter likadant oavsett vilket räddningsledningssystem man samverkar med, säger Räddningschef Andreas Leandersson. 

Dygnet runt tillhandahålls funktionerna Vakthavande räddningschef, VRC, vakthavande befäl, VB, samt övrig bemanning och ledningscentral som krävs för att fullgöra de krav som ställs på den övergripande ledningen.

Vakthavande räddningschef 

Idag innehar följande personer funktionen Vakthavande räddningschef enligt ett beredskapsschema. Intill ses deras ordinarie titel.
Andreas Leandersson, Räddningschef 
Stefan Bengtsson, Avdelningschef för Insats och beredskap
Peder Liljeroth, Brandingenjör
Fredrik Lovén, Brandingenjör

Vakthavande befäl

Idag innehar följande personer funktionen Vakthavande befäl:

Per Fägersten
Niklas Ignell
Jan Kuusisto
Christer Larsson
Tommy Lieback

Bo Sandström