Allmän brandkunskap

En grundutbildning för dig som kommunanställd.

Som anställd har du en skyldighet att sätta dig in i din verksamhets rutiner vid brand. Denna utbildning är en del i detta. Se utbildningens steg till höger. 

Mål och syfte med utbildningen

  • Få medvetenhet om den enskilde individens skyldighet enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO (2009:778).

  • Förstå grunderna och inse vikten av ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

  • Förbättra din kunskap inom brand och olyckor.

  • Du ska som anställd veta vilka risker som finns på din arbetsplats och ha kännedom om de skyddsanordningar och rutiner som finns.

  • Utbildningen avslutas med ett mindre kunskapstest samt en länk till ett intyg som du kan ladda ner och skriva ut. Vi har även samlat länkar till vår webbplats där du kan läsa mer om brandskydd.

  • Efter genomförd teori ska du boka in dig på den praktiska delen av utbildningen. Detta krävs för att du ska bli godkänd i brandutbildningen.

STARTA UTBILDNINGEN

Du navigerar mellan sidorna via knapparna FÖREGÅENDE och NÄSTA nederst på respektive sida.