Foto på tre brandmän som ler och tittar in i kameran

Brandman på jobbet-dagen

Den 7 september arrangeras Brandman på jobbet-dagen. Våra brandmän i beredskap uppmanas då att visa var de finns i vardagen genom att bära räddningstjänstens kläder eller hjälm på sitt ordinarie arbete.

I Sverige finns det idag närmare 16 000 brandmän, varav omkring 10 500 av dem är anställda som brandmän i beredskap. Det betyder att de har brandmannayrket vid sidan av sitt ordinarie arbete. När larmet går har de ett par minuter på sig att lämna hem eller arbetsplats, ta sig till den lokala brandstationen, byta om och rulla mot larmadressen.

Vi på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, tillhör de räddningstjänster som har störst organisation vad gäller brandmän i beredskap. Drygt 300 personer, fördelade på 17 brandstationer, är anställda som brandmän i beredskap hos oss.

Brandman på jobbet-dagen är till för att synliggöra såväl brandmän som deras huvudarbetsgivare. Dagen syftar också till att skapa intresse för att arbeta inom räddningstjänsten samt att fler arbetsgivare får upp ögonen för att ha brandmän i beredskap anställda.

Bakom kampanjen står RRBF, Räddningstjänstens Riksorganisation för Beredskapsfrågor.

Följ oss på sociala medier
Våra brandmän i beredskap finns till exempel inom vården, skolan, industrin och på väldigt många andra arbetsplatser. På brandman på jobbet-dagen uppmanas våra anställda att bära kläder och/eller hjälm från räddningstjänsten på sitt ordinarie arbete. Kanske upptäcker du att du har en brandman nära dig i vardagen?

Följ oss på sociala medier där vi under brandman på jobbet-dagen kommer att visa klipp på ett antal av våra brandmän i beredskap och deras huvudarbetsgivare.

SÄRF på Facebook
SÄRF på Instagram

Klicka här för att få veta mer om arbetet som brandman i beredskap hos oss på SÄRF.