Brandutbildningar Svenljunga

Välj vilken typ av brandskyddsutbildning som är aktuell för dig. Dessa utbildningar har ingen avgift för kommunanställda inom SÄRF.

Vi erbjuder två webbutbildningar, en grundutbildning för dig som kommunanställd och en för dig som är tillfälligt anställd inom kommunen.

WEBBUTBILDNING Grundläggande brandteori
En grundläggande webbutbildning där du på distans går igenom teoridelen av "Grundläggande brand". När webbutbildningen är genomförd finns möjlighet att boka brandpraktik.

Knapp till Vikarieutbildning

En webbutbildning för dig som är tillfälligt anställd inom kommunen.

Brandpraktik  

Brandpraktik är 1 timmas utbildning som vänder sig till dig som gjort brandutbildningen via webutbildningen. Klicka på knappen för att välja utbildningstillfälle. Utbildningen sker på Svenljunga brandstation.

Vid bokning av större grupper, annan tid och plats kontakta Fredrik Skattberg på utbildning@serf.se.