Bemötande av felaktig information om sotning och kontroll av fläkt och imkanaler

Vi har vid tidigare tillfällen även fått frågor från fastighetsägare efter att de kontaktats från företag som säljer sotningstjänster och uppgett att det finns lagkrav på att privatpersoner ska rensa sina imkanaler. Imkanal kallas kanalen från köksfläkten.

Det finns i dag inget lagkrav på rengöring av imkanaler i privatbostäder. År 2004 tog dåvarande Räddningsverket, i dag Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, bort kraven på rengöring av imkanaler för privatpersoner.

Det är därför fritt att välja vilken firma man vill för rengöring av imkanal, om man inte gör det själv. Det är då lämpligt att ta in pris från flera entreprenörer för att få en bättre bild av kostnaden.

Vår rekommendation är att spisfläkt och filter regelbundet kontrolleras och rengörs för att brandrisken skall minska och ge din fastighet ett bättre luftflöde.

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll här.

Vem sotar och vem utför brandskyddskontroll?

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ytterst ansvarig för medlemskommunernas verksamhet för sotning och brandskyddskontroll. Det praktiska arbetet utförs på entreprenad i respektive kommun. Vid frågor om hur ofta sotning respektive brandskyddskontroll utförs kontakta entreprenören i din kommun.

Kontakt

Bollebygd, Borås, Svenljunga, Ulricehamn

Gösab Sotning AB
033-41 75 75, 070-310 32 28

Mark

Sotar´n i Mark AB
0320-140 50

Tranemo

Tranemo Sotning AB
0325-700 50, 070-677 82 85 

Sotning av egen fastighet

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund får, enligt lagen om skydd mot olyckor, medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Läs mer om sotning av egen fastighet.