Årets brandförebyggare jobbar på SÄRF

Utmärkelsen kom som en överraskning för Fredrik som uppmärksammades när den digitala konferensen skulle avslutas på eftermiddagen den 9 september. Efter att motiveringen lästs upp fick han ta emot blommor och applåder och ge en första intervju som Årets brandförebyggare.

- Vårdboenden ligger mig varmt om hjärtat, att ge de svagaste i samhället ett bra brandskydd. Jag är glad över att ha chansen att driva det, sa Fredrik.

Fredrik arbetar på SÄRF:s förebyggande avdelning, Skydd och samhälle, och är en av sju brandingenjörer som arbetar med bland annat tillsyn, tillstånd och samhällsplanering. Han fungerar även som Räddningschef i beredskap och intar då en strategisk ledningsfunktion vid större operativa händelser.

- Det är så roligt att SÄRF:s arbete utmärker sig igen. Vi är alla otroligt stolta över att kunna göra skillnad som nu Fredrik särskilt har blivit nationellt uppmärksammad för. Alla människors lika värde är vårt fokus, både vid operativa insatser som i det förebyggande arbetet, sa SÄRF:s Förbundsdirektör Jill Jingbrant. 

Vi gratulerar årets brandförebyggare Fredrik Lovén som fick priset med följande motivering:  

En person som har en vilja att skapa ett så bra brandskydd som möjligt och som brinner för att alla invånare ska ha rätt till ett bra brandskydd. Den senaste tiden har personen haft ett särskilt fokus riktat mot boenden för personer utsatta vid brand, till exempel olika former av äldreboenden, sjukhus och stödboenden. För årets brandförebyggare är det även viktigt att ta hänsyn till den personal som rör sig och jobbar på de här boendena i händelse av brand. Det är en fråga som ibland hamnar i skymundan.

Årets brandförebyggare har bakgrund från privata sektorn och har tagit med sig den kunskapen och engagemanget in i den kommunala räddningstjänsten. Där har hen med sitt driv påverkat brandskyddet för flera människor som har svårt eller inte alls har förmåga att påverka sitt eget brandskydd.

Årets brandförebyggare är Fredrik Lovén.