Eldningsförbud hävs 2018-06-18

De senaste dagarnas väderförhållanden har gjort att brandrisken i skog och mark minskat betydligt. Då brandriskprognosen visar fortsatt låga värden i området under den närmsta framtiden har eldningsförbud hävts.

- Vi har ett långsiktigt perspektiv och då brandriskprognosen visar fortsatt låga värden i våra medlemskommuner har vi idag beslutat att upphäva eldningsförbudet. Vi uppmanar dock allmänheten till fortsatt försiktighet vid grillning och eldning i skog och mark, säger Joakim Mattsson, Räddningschef i beredskap.

Information kring rådande brandrisk samt eldning utomhus finns att ta del av på vår hemsida, www.serf.se.